کاملا تحت تاثیر مسایل خانوادگی خودش قرار گرفته. حرکت زشت مربی آلمان معلومـه خیلی سخته براش. حرکت زشت مربی آلمان ولی اصلا توجیـه خوبی به منظور این حرکاتش نیست. قشنگ هم معلوم بود وقتی ضربه رو زد، حرکت زشت مربی آلمان بعدش پشیمون شد و فاصله گرفت از درگیری بعدی.

: حرکت زشت مربی آلمان

حرکت زشت مربی آلمان 90tv.ir | وبسایت رسمـی برنامـه ۹۰ - حرکت زشت و  اخراج رونالدو ...
[90tv.ir | وبسایت رسمـی برنامـه ۹۰ - حرکت زشت و اخراج رونالدو ... حرکت زشت مربی آلمان]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 03 Jul 2018 17:19:00 +0000