هوادارانی هستند کـه مـی خواهند مظلومـی همـین روزها برکنار شود و عقیده دارند کـه استقلال با مظلومـی هم جام حذفی را از دست مـی دهد و بهتر هست همـین حالا یک مربی خارجی جانشین وی شود.

119062 . دربی های به یادماندنی گل علیرضا اکبرپور در دربی سال 78 . دربی های به یادماندنی گل علیرضا اکبرپور در دربی سال 78 : دربی های به یادماندنی گل علیرضا اکبرپور در دربی سال 78 ، دربی های به یادماندنی گل علیرضا اکبرپور در دربی سال 78
[90tv.ir | وبسایت رسمـی برنامـه ۹۰ دربی های به یادماندنی گل علیرضا اکبرپور در دربی سال 78]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 20 Jun 2018 14:07:00 +0000