بگم ایمون بیـاد؟؟؟مـیگما.شوخی کردم نترس بابا.جالبه کمک داور خودش مـیگه پرسپولیس بـه مرتضی کریمـی باخت باز اونا هنوز تو رویـان دارن مـیگن 4.مرسی اگه شما نبودید ما بـه کی مـیخندیدیم. دربی های به یادماندنی گل علیرضا اکبرپور در دربی سال 78 راستی وجدانن کمر داور این بازی درون نمـیاورد شما چه عددی حتما نشون مـیداد.وای یـادم نبود خوب بود کمک اشتباه کرد

. دربی های به یادماندنی گل علیرضا اکبرپور در دربی سال 78 : دربی های به یادماندنی گل علیرضا اکبرپور در دربی سال 78 ، دربی های به یادماندنی گل علیرضا اکبرپور در دربی سال 78

دربی های به یادماندنی گل علیرضا اکبرپور در دربی سال 78 90tv.ir | وبسایت رسمـی برنامـه ۹۰ - آفساید جنجالی دربی 69 ...
[90tv.ir | وبسایت رسمـی برنامـه ۹۰ - آفساید جنجالی دربی 69 ... دربی های به یادماندنی گل علیرضا اکبرپور در دربی سال 78]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sat, 21 Jul 2018 06:06:00 +0000